PİN KODU NASIL HESAPLANIR

Pin kodunda, aşağıdaki tabloda göreceğiniz gibi sekiz hane var. Örnek bir doğum tarihiyle bütün hanelerin nasıl hesaplandığını göreceğiz. Her haneyi hesaplarken de o hanenin neleri ifade ettiğinden kısaca bahsedeceğiz. Pin kodunu hesaplarken kullanacağımız sayıları birbirleriyle toplayarak tek haneli bir sayıya indirgememiz gerekiyor. Örnek tarihimiz 19.11.1983. Şimdi bu hanelerin nasıl hesaplandığını ve neleri ifade ettiğini görelim.

Kişilik

Sosyal

Bilinç

Küresel

Bilinçlilik

Yaşam Döngüsü

Ders

 

İçsel

Benlik

İçsel

Çocuk

 

 

Ruh Duygusu

 

                   

 

 

 

 

 

 

KİŞİLİK: Birinci hanedeki kişilik rakamı doğum gününden elde edeceğiz. Örneğimizde bu sayı 19 olduğu için  1+9=10 ve 1+0=1 şeklinde olacaktır. Eğer doğum günümüz tek haneli bir rakamsa olduğu gibi bırakacaktık. Mesela ayın 8’inde doğan birinin kişilik rakamı 8 olacaktır. Bu hanede kişinin çevre tarafından nasıl algılandığı ve kendini yansıtma biçimi ifade edilir.

 

SOSYAL BİLİNÇ:Birince satırın ikinci hanesindeki rakamı doğduğumuz aydan elde edeceğiz. Örneğimizde 1+1=2 şeklinde olacaktır. Toplumla olan ilişkilerimizi belirleyen hane budur.

 

KÜRESEL BİLİNÇLİLİK: Doğum yılından elde edeceğimiz bu rakam dünyayı algılayış biçimimizi ifade eder. Örneğimizde bu rakam 1+9+8+3=21, 2+1=3 olacaktır.

 

YAŞAM DÖNGÜSÜ: Birinci satırda elde ettiğimiz ilk üç hanenin toplanmasıyla elde edilen bu rakam yaşantımızdaki değişim dönemlerinde nasıl davranmamız gerektiğini gösterir. Örneğimizde bu rakam 1+2+3=6 şeklinde olacaktır.

 

DERS: Birinci satırın son hanesi olan  bu hane “kişilik” ve “yaşam döngüsü” hanelerinin toplanmasıyla elde edilir ve bu hanede bulunan rakamın olumsuz özellikler düzeltilmesi ya da iyileştirilmesi gereken özellikleri ifade eder. Bizim bu hanemizdeki rakam 1+6=7 olacaktır.

 

İÇSEL BENLİK: “Kişilik” ve “sosyal bilinç” hanelerinin toplanmasıyla elde edilen bu rakam bilinç altındaki kişiliğimizi ifade eder. Örneğimizde bu rakam 1+2=3 olacaktır.

 

İÇSEL ÇOCUK: Bu hanedeki rakam “sosyal bilinç” ve “küresel bilinçlilik” rakamlarının toplanmasıyla elde edilir ve idealize edilmiş kişiliğimizi ifade eder. Örneğimizde bu rakam 2+3=5 olacaktır.

 

RUH DUYGUSU: İkinci satırdaki iki hanenin yani içsel çocuk ve içsel benliğin toplanmasıyla elde edilen bu rakam bir işi yaparken yansıttığımız ruhsal hali gösterir. Bizim örneğimizde bu rakam 3+5=8 olacaktır.

 

1

2

3

6

7

 

3

5

 

 

8

 

                   

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !