PİN KODUNDA RAKAMLAR

 

Bu bölümde kısaca rakamların özelliklerinden bahsedeceğim. Her rakamın aktif ve reaktif olarak ifade edilen olumlu ve olumsuz özellikleri var. Mesela rakamının özü dürüstlük olan bir insanın kriz zamanlarında yalan söyleyebildiğini görürüz. Rakamların özelliği anlatılırken “kişilik” hanesi dikkate alınmıştır. Pin kodunda bunun dışında yedi rakam daha olduğunu, her rakamın birbiriyle etkileşim içinde olduğunu düşünürsek sınırsız bir olasılıklar dünyasında olduğumuzu fark edebiliriz.

 

BİR

Lider, yaratıcı, eleştiriye tahammülsüz, kontrol edici, çabuk parlayan ve sönen insanlardır. İletişim ve eğitim alanında başarılı olurlar. Adalet duyguları gelişmiştir. Onların yönetmesine izin verildiği sürece çok yufka yüreklidirler.

 

İKİ

Genel olarak çok verici, kendilerinden çok karşısındakileri düşünen, ailelerine düşkün, temkinli ve sezgisel insanlardır. Mükemmel ebeveynlerdir. Sevdiklerine aşırı düşkün ve koruyucudurlar.uyum yetenekleri çok gelişmiştir ve sezgiseldirler.

 

ÜÇ

Organize, fanatik, tutkulu, ciddi, inatçı ve istediklerini elde etmek için düşmanca davranmaktan çekinmeyen insanlardır. Detayları görmek konusunda çok başarılıdırlar. Kolay uzlaşmazlar ve inandıkları konusunda sonuna kadar savaşırlar.

 

DÖRT

Doğruluğu dürüstlüğü temsil eder. Ani değişiklikler göstererek çevresindekileri şaşırtabilirler. Tanımlanması güç insanlardır. Kendilerine özgü bir tarzları vardır. Davranışları göze çarpacak denli farklıdır. Sorumluluk duyguları gelişmiştir.

 

BEŞ

Zihinsel ve fiziksel olarak sürekli hareket halindedirler. Mizahi, dışa dönük ve yenilikçi insanlardır. İletişimle ilgili ve zekalarını kullanabilecekleri mesleklerde başarılı olurlar. Duygudan çok mantıkla hareket ederler.

 

ALTI

Sevecen, romantik ve sosyal insanlardır. Gösterişli ve titizdirler. Para konusunda aşırı uçlardadırlar. Kaba ve gürültücü insanlardan hoşlanmayan bu insanlar tam birer salon insanıdırlar.

 

YEDİ

Duygusal, yaratıcı, mahremiyetlerine düşkün insanlardır. Güvensizliklerinden kaynaklanan gelecek korkularını para biriktirme yoluyla aşmaya çalışırlar. Elde edilmesi zor insanlardır fakat ilişkiye girdikleri insana gerçek bir bağlılık gösterirler.

 

SEKİZ

Sabırlı, başarılı, azimli insanlardır. Çocukluk dönemlerinden kaynaklanan güvensizliklerinden dolayı yoğun bir şefkat ihtiyacı hissederler. Üretken insanlardır. Zarif yüz hatları olan bu insanlar ilerleyen yaşlarında da genç görünürler.

 

DOKUZ

Saf, masum, kolay güvenen ve çocuksu özellikler sergileyen bu insanlar inanılmaz sezgi güçleri sayesinde sanılanın aksine kolay kandırılabilen insanlar değildirler. Kendilerine güvenli görünmelerine rağmen onaylanma ihtiyacı duyarlar.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !